,

LGBT : Suatu Penyakit Kronik

Masalah kekeliruan gender semakin mendapat perhatian ramai masyarakat di Malaysia  ketika  ini.  

Jika  di  luar  negara, isu  ini  sudah  menjadi  kebiasaan  dan golongan  ini  telah  diangkat  ke tahap  yang  perlu  dihormati  sehingga  perkahwinan sesama jenis adalah dihalalkan di sana.

Berbeza dengan masyarakat di Malaysia,  kerana  di  sini  kita  masih mempunyai  agama dan adat  resam yang perlu dipatuhi oleh setiap kaum di Malaysia.

Di Malaysia juga, golongan  ini diselar, dipandang  serong  dan mendapat tentangan sepenuhnya oleh masyarakat sehingga pihak atasan seperti Majlis Fatwa Kebangsaan.

Pelbagai gelaran diberikan kepada golongan manusia yang mempunyai  kekeliruan  gender ini dan golongan seperti ini dinamakan Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT).

Sejak akhir-akhir ini, gejala berkaitan isu cinta dan hubungan sejenis menjadi semakin  ketara dalam kelompok  masyarakat di negara ini.  

Ia sering  menimbulkan pelbagai  reaksi  anggota  masyarakat,  malah  menjadi  punca  kepada konflik  sesama mereka.  

Hakikatnya,  telah  wujud  sekelompok  anggota  masyarakat  yang  secara terang-terangan  telah menerima  dan  mengakui  diri  mereka  sebagai  pengamal kepada aktiviti ini yang lebih dikenali sebagai lesbian, gay, biseksual dan transgender atau LGBT.

Dalam menangani gejala ini, sudah pasti wujud dalam kalangan masyarakat  yang  membantah, mahupun yang menyokongnya, atau  tidak berpihak kepada  mana-mana  pihak.  

Namun  bagi  masyarakat  yang  berpegang  kuat  kepada ajaran  agama, malah  juga  bagi  kebanyakan  mereka  yang  berpegang  kepada  nilai-nilai  murni  adat  resam  kehidupan,  sudah pasti  menolaknya  dan  melihat  ia  sebagai satu  gejala  yang  tidak  bermoral,  menentang  ajaran agama,  dan  menyalahi  aturan fitrah dan tabi‟i.

Pada zaman globalisasi kini banyak faktor yang mampu meruntuhkan institusi sosial  atau moral manusia dengan sekelip mata  sahaja.

Pelbagai  pendekatan  yang digunakan  oleh  individu  yang  tidak  bertanggungjawab  yang mampu menyebabkan manusia  terus  hanyut  di  dalam  dunia  yang  tidak  bermoral  demi  keuntungan diri sendiri.

Banyak perkara yang dahulunya dianggap devian kerana melanggar norma masyarakat tetapi tidak lagi kini kerana menganggap ia perkara normal kerana arus modenisasi.

Tidak dapat dinafikan juga bahawa pengaruh budaya barat merupakan salah satu  faktor utama yang menyebabkan terjadinya  LGBT di  Malaysia.  

Budaya  barat dianggap  sebagai  budaya  yang  berpengaruh  dalam  kehidupan  masa  kini.  Bagi masyarakat Barat, LGBT bukan sesuatu tingkah laku luar biasa atau devian, malah beberapa negara Barat seperti Belanda dan Britain mengiktiraf kedudukan LGBT.

Ia semakin ketara apabila kajian mendapati 50% rakyat Amerika Syarikat menyatakan bahawa tingkah  laku LGBT adalah  sesuatu  yang  tabii  dan  bukan pilihan hidup mereka.

Dalam agama Islam, Allah Azza Wa Jalla sudah melarang keras hamba-Nya agar tidak masuk golongan orang-orang yang menyukai sesama jenis, seperti LGBT.

Al-Quran sebagai sumber ajaran agama Islam di dalamnya terdapat sejarah masa lampau yang pernah di alami oleh Nabi Luth dengan kaumnya.

Di mana kaum Luth sangat terkenal dengan saling menyukai sesama jenis dan akhirnya mendapatkan azab yang sangat pedih.

Ini pertanda bahwa Allah sangat tidak menyukai orang yang saling menyukai sesama jenis. Di dalam firman Nya bahwa:  

“Maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (kami balikkan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim.” (Surah Al-Hud: 82-83)

Dalam Al-Qur’an kita telah diberi amaran akan bahaya LGBT, sebelum LGBT di zaman sekarang, telah ada pada zaman Nabi Luth yang dihukumi oleh azab yang sangat pedih dan menakutkan.

Sesungguhnya, LGBT merupakan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang dari fitrah manusia dan sesungguhnya di dalam Islam, hukum LGBT adalah haram.

LGBT   dilihat   sebagai   antara   simptom   penyakit   sosial   yang   jika   tidak dibendung  akan  memporak-perandakan  sistem  budaya  bangsa  dan  mengikis  nilai sesebuah  negara.  

Isu  LGBT  ini  harus dilihat  dari  sudut  yang  lebih  besar  iaitu  nilai kenegaraan.   Kita   tidak mahu   melihat   negara   mencapai   kemajuan   dengan mengorbankan  nilai  murni.  

Maka,  kita  amat  perlu  memantau  gejala  ini  dan  dalam masa  yang  sama,  satu  proses penerangan  perlu  dipergiatkan  untuk  menyedarkan masyarakat  terutamanya  golongan  muda mengenai  kemudaratan  gejala  ini.  

Kita merayu agar semua pihak untuk turut serta menggalakkan usaha dalam pemupukan nilai murni bagi  mempromosikan  kesedaran  terhadap  nilai-nilai  murni  kemanusiaan yang murid dalam kalangan masyarakat Malaysia.

Maklumat Penulis

Artikel ini ditulis oleh Muhammad Faidhi bin Azis. Berasal dari Perlis. Merupakan Pengurus Operasi One Centre Malaysia Perlis, sebuah agensi dakwah Majlis Agama Islam & Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPs). Ikuti perkembangan beliau dalam blog www.akuinsanbiasa12.blogspot.com

Berminat menulis artikel? Anda inginkan supaya hasil penulisan anda diterbitkan dalam website iluvislam? Klik sini.