Search Results for:

 • , ,

  Jom Belajar Kaedah Fiqh Al-Darar Yuzal

  Al-darar yuzal termasuk antara lima kaedah fiqh yang disebut sebagai al-qawaid al-kubra. Kaedah ini bermaksud kemudaratan dihilangkan. Ia digunakan dalam menentukan hukum bagi masalah baharu yang menimbulkan kemudaratan. Konteks mudarat yang dimaksudkan ialah segala perkara yang menimbulkan kerosakan pada orang lain, termasuklah sesuatu yang menjadi hak mereka. Antara dalil rujukan bagi kaedah ini adalah seperti […]

 • , ,

  Jom Belajar Kaedah Fiqh Al-‘Adah Muhakkamah

  Al-‘adah muhakkamah termasuk antara lima kaedah fiqh yang disebut sebagai al-qawaid al-kubra. Kaedah ini bermaksud adat diterima sebagai hukum. Ia banyak digunakan dalam masalah muamalat dan kehakiman, khususnya berkaitan perniagaan kerana ilmunya luas dan berubah seiring dengan perubahan masa dan tempat. Jadi, apa-apa kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, yang mana ia bersangkutan atau tidak bertentangan […]

 • , ,

  Kesan Penjajahan Brisith Terhadap Undang-Undang Di Tanah Melayu

  Penjajahan British di Tanah Melayu suatu ketika dahulu memberi kesan besar kepada sistem pemerintahan negara. Hal ini adalah kerana mereka turut membawa dan mengaplikasikan undang-undang dari tanah asal British ke Tanah Melayu yang sudah semestinya ada yang bertentangan dengan syariat Islam. Mereka tidak menghiraukan penduduk di Tanah Melayu yang majoritinya beragama Islam. Pihak British telah […]

 • , ,

  Undang-Undang Jenayah Islam Masih Tidak Diamalkan Secara Menyeluruh

  Undang-undang jenayah Islam terbahagi kepada tiga iaitu qisas, hudud dan takzir. Mahkamah di Malaysia pula terdiri daripada Mahkamah Awam dan Mahkamah Syariah. Bidang kuasa Mahkamah Awam lebih besar daripada Mahkamah Syariah. Hal ini adalah kerana Mahkamah Awam merangkumi semua kesalahan jenayah atau sivil yang dilakukan orang Islam atau bukan Islam di Malaysia. Sedangkan, Mahkamah Syariah […]

 • ,

  Kenapa Dipanggil Sebagai Perang Tabuk, Ada Nama Lain Selain Itu?

  Perang Tabuk

  Perang Tabuk berlaku pada bulan Rejab tahun ke-9 hijrah. Perang ini disebut Tabuk kerana diambil dari tempat terjadinya peperangan ini, iaitu di mata air Tabuk, melalui riwayat hadith yang disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah bersabda: “InsyaAllah besok kamu akan sampai ke sebuah mata air di Tabuk. Dan kamu tidak akan sampai ke sana sebelum […]

 • , ,

  Kesalahan Yang Dibicarakan Di Bawah Mahkamah Syariah Negeri

  Kuasa Mahkamah Syariah tertakluk di bawah negeri masing-masing bukannya persekutuan. Jadi, kita dapat melihat perbezaan dari segi hukuman yang diberi. Berikut adalah antara hukuman bagi kesalahan yang dilakukan di bawah Mahkamah Syariah. (a) Zina (Enakmen Kanun Jenayah Syariah Kedah 1988) “Mana-mana orang yang berzina adalah bersalah atas suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dikenakan denda […]