,

Kemuliaan Shafiyyah Binti Huyay Yang Dinikahi Rasulullah Setelah Perang Khaibar

Ketika kaum Muslimin menawan benteng kaum yahudi di Khaibar milik bani Abu Haqiq, salah seorang wanita yahudi yang menjadi tawanan kaum Muslimin ialah Shafiyah yang juga antara pemimpin kaum itu.

Shafiyah pada mulanya diberikan kepada Dihyah Al-Kalbi, namun setelah itu Rasulullah mengambil Shafiyah, memerdekakannya dan menjadikan kemerdekaannya itu sebagai mahar untuk Baginda menikahinya setelah dia masuk Islam.

Sebelum pulang ke Madinah dari Khaibar, Rasulullah dan kaum Muslimin singgah di Shahba selama 3 hari dan membuat walimah pernikahan. Tiada makanan mewah yang dihidangkan, hanya ada kurma, tepung dan keju.

Pada ketika itu, para sahabat tertanya-tanya adakah Shafiyah salah seorang ummahatul Mukminin (isteri Rasulullah) atau hamba milik Rasulullah. Namun, ketika Rasulullah membawa Shafiyah dan memberinya hijab, maka yakinlah para sahabat bahawa Shafiyah merupakan salah satu ummahatul mukminin.

Shafiyah sangat terpengaruh dengan akhlak Rasulullah, malah dia mencintai Baginda melebihi dirinya sendiri, ayahnya dan seluruh manusia. Ketika Rasulullah sakit, Shafiyah ingin menggantikannya.

Ibnu Sa’ad meriwayatkan dengan sanad hasan dari Zaid bin Aslam, dia berkata: “Isteri-isteri Rasulullah berkumpul ketika Rasulullah Sollallaahu ‘Alaihi Wasallam sakit yang menyebabkan Baginda wafat. Shafiyah berkata: “Demi Allah, wahai Nabi Allah aku ingin menggantikan sakit yang engkau rasakan.” Isteri-isteri lain menghinanya dengan tatapan mata. Rasulullah yang melihat hal itu kemudian berkata kepada mereka: “Berwuduklah kamu.” Mereka bertanya: “Kerana apa?” Baginda menjawab: “Kerana kamu menghina Shafiyah dengan tatapan mata, demi Allah dia benar.”

Rujukan : Kitab Sirah Nabawiyyah (Dr Ali Muhammad As-Shallabi)