, ,

Doa Rasulullah Setelah Perang Uhud

Ya Allah, segala puji tertentu hanya bagi-Mu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menahan apa yang Engkau beri dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau tahan.

Tidak ada yang dapat memberi hidayah terhadap apa yang Engkau sesatkan dan tidak ada yang dapat menyesatkan siapa yang Engkau beri hidayah.

Tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau cegah dan tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau beri.

Tidak ada yang dapat mendekatkan apa yang Engkau jauhkan dan tidak ada yang dapat menjauhkan apa yang Engkau dekatkan.

Ya Allah, limpahkanlah sebahagian daripada keberkatan-Mu, rahmat-Mu, kurnia-Mu, dan rezeki-Mu.

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu nikmat yang kekal yang tidak terkendala dan tidak pula binasa.

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu nikmat di hari kemenangan, rasa aman pada hari yang menakutkan.

Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada-Mu daripada kejahatan yang Engkau berikan dan kejahatan yang Engkau tahan.

Ya Allah, buatlah kami mencintai iman, hiasilah ia di hati kami. Buatlah kami benci kepada kekafiran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Jadikanlah kami orang-orang yang benar.

Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan Islam dan hidupkanlah kami dalam keadaan Islam, satukanlah kami bersama orang-orang soleh tanpa merugi, menyesal dan terseksa.

Ya Allah, perangilah orang-orang kafir yang mendustakan rasul-Mu dan menghalangi dari jalan-Mu. Jadikanlah penghadang dan azab-Mu bagi mereka.

Ya Allah, perangilah orang-orang yang kafir padahal mereka telah diberikan Kitab, wahai Tuhan kebenaran.”

(Hadith riwayat Ahmad)

Rujukan : Kitab Sirah Nabawiyyah (Dr Ali Muhammad As-Shallabi)