,

Apa Pentingnya Rasulullah Mengajar Qadha Dan Qadar Kepada Para Sahabat?

Masa awal penyebaran Islam, Al-Quran banyak memfokuskan tentang aqidah, hari kiamat seperti syurga dan neraka, termasuklah pemahaman terhadap qadha dan qadar.

Dalam surah Al-Qamar ayat ke-49 ada dinyatakan, “Sesungguhnya Kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir (yang telah ditentukan).”

Jadi, Rasulullah membentuk jiwa para sahabat tentang kepentingan qadha dan qadar yang beri manfaat pada mereka untuk kebaikan dunia dan akhirat. Antaranya ialah:

  1. Menjadikan sahabat nabi kuat ibadahnya kepada Allah.
  2. Menjadikan sahabat nabi bebas diri daripada syirik, sebab mereka percaya bahawa kemuliaan, kehinaan, berjaya atau gagal semuanya ditentukan Allah.
  3. Menjadikan sahabat nabi berani dan bersedia untuk berjuang, sebab mereka percaya bahawa ajal, maut semuanya ditentukan Allah.
  4. Menjadikan sahabat nabi sabar dan bersedia menghadapi kesusahan.
  5. Memberi ketenangan hati, ketenteraman jiwa dan lapang dada kepada sahabat nabi.
  6. Memuliakan jiwa dan memerdekakan diri sahabat nabi daripada penghambaan terhadap makhluk kepada penghambaan terhadap Allah.

Ketika Rasulullah mentarbiah para sahabat, Baginda tidak hanya sekadar melihat kerangka rukun-rukun iman saja, tetapi turut diselitkan tentang manusia, kehidupan, alam semesta dan hubung kait antara semua tu.

Tujuannya? Supaya mereka terpandu di atas cahaya-Nya, faham tujuan hidup di atas bumi, melakukan apa yang dikehendaki Allah dan menjauhkan diri daripada tahyul atau khurafat.

Rujukan : Kitab Sirah Nabawiyyah (Dr. Ali Muhammad As-Shallabi)