, ,

Kematian Mus’ab Bin Umair Dalam Perang Uhud

Mus’ab telah terbunuh dalam perang Uhud. Dalam kehidupannya yang zuhud, dia meninggalkan sehelai kain, yang mana apabila kain itu digunakan untuk menutup kepalanya, maka terlihatlah kakinya. Jika kain itu digunakan untuk menutup bahagian kaki, maka terlihat pula bahagian kepalanya.

Sehingga akhirnya Rasulullah memerintahkan supaya kain itu menutup bahagian kepala Mus’ab manakala bahagian kakinya ditutup dengan daun idzkhar iaitu sejenis rumput.

Kata Abdul Rahman bin Auf dalam keadaan menangis: “Mus’ab bin Umair telah terbunuh, padahal dia lebih baik daripada saya. Tidak ada yang boleh dijadikan kafan untuknya kecuali hanya sehelai kain. Hamzah atau orang lain terbunuh, padahal dia lebih baik daripada saya. Tidak ada yang boleh dijadikan sebagai kafan kecuali hanya sehelai kain. Aku khuatir Allah telah menyegerakan balasan kebaikan bagi kami di dunia ini.”

Ketika Rasulullah selesai dari perang Uhud dan melalui jenazah Mus’ab bin Umair, Baginda berhenti dan mendoakannya, kemudian Baginda membaca:

“Di antara orang-orang yang beriman itu, ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah (untuk berjuang membela Islam); maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya itu (lalu gugur syahid), dan di antaranya ada yang menunggu giliran; dan mereka pula tidak mengubah (apa yang mereka janjikan itu) sedikitpun.” (Surah Al-Ahzaab 33:23)

Kemudian, Baginda berkata: “Aku bersaksi bahawa mereka adalah para syuhada di sisi Allah pada hari kiamat. Datangilah mereka dan ziarahlah kepada mereka. Demi jiwaku yang berada di tangan-Nya, setiap orang yang mengucapkan salam kepada mereka, maka mereka dapat membalasnya, hingga hari kiamat.”

Rujukan : Kitab Sirah Nabawiyyah (Dr Ali Muhammad As-Shallabi)