,

Apakah Bantuan Allah Kepada Umat Islam Dalam Perang Hunain?

Perang Hunain berlaku di lembah Hunain antara umat Islam dan kabilah Hawazin. Pada ketika itu, pihak musyrikin ini yang sampai terlebih dahulu di medan peperangan, jadi mereka memilih tempat yang sesuai kerana ingin melakukan serangan hendap kepada kaum Muslimin.

Ketika para pejuang Islam tiba di medan peperangan, pihak musuh menyerang dengan cara menghujani kaum Muslimin dengan anak panah di lembah Hunain yang curam.

Kesannya, tentera Islam menjadi kucar-kacir sehingga ramai yang tewas atau melarikan diri. Hanya sebilangan kecil sahaja yang tetap bertahan bersama Rasulullah di medan perang dan maju ke hadapan untuk melawan pihak musyrikin.

Namun, pertolongan Allah tetap bersama orang-orang beriman! Antara bantuan Allah ketika perang Hunain adalah:

1. Para malaikat turun dari langit.

2. Tersemat rasa takut pada pandangan musuh.

3. Pengaruh genggaman tanah dan kerikil yang dilemparkan Rasulullah ke mata pihak musuh.

Tanah dan kerikil yang dilempar Rasulullah mengenai mata pasukan kaum musyrikin sehingga mereka merasakan pengaruhnya, malah ia menjadi asbab kekalahan pihak musyrikin.

Dalam hadith, Al-Abbas menyebutkan: “Rasulullah Sollallaahu ‘Alaihi Wasallam mengambil tanah kemudian dilemparkan ke wajah orang-orang kafir, sambil beliau mengucapkan: “Kalahlah kamu demi Tuhan Muhammad.” Aku (Al-Abbas) melihat pemandangan perang seperti itu rupanya. Demi Allah, Rasulullah hanya melemparkan beberapa kerikil, aku lihat mereka keletihan kemudian lari.” (Hadith riwayat Muslim)

Rujukan : Kitab Sirah Nabawiyyah (Dr Ali Muhammad As-Shallabi)