,

Abu Bakar al-Siddiq – Mendahului Melakukan Kebaikan