,

Rasulullah Tegas Dalam Melaksanakan Hukuman Di Dalam Al-Quran!

Ketika Fath (pembukaan) Makkah, ada seorang wanita mencuri dan ditangkap. Lalu, kaumnya terus bertemu dengan Usmah bin Zaid untuk meminta bantuan supaya dapat diringankan hukuman.

Lalu, Usamah pun ketemu Rasulullah dan menyampaikan hasrat kaum tersebut. Apa respon Baginda? Wajah Baginda berubah lalu berkata: “Apakah engkau meminta keringanan terhadap hukum yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran?”

Pada petang itu, Rasulullah berdiri menyampaikan khutbah, dimulai dengan memuja dan memuji Allah, lalu sabdanya: “Amma ba’du, sungguh yang menyebabkan binasanya orang-orang sebelum kamu adalah jika ada orang terpandang di tengah-tengah mereka mencuri, mereka membiarkannya, dan jika ada orang lemah di antara mereka mencuri, mereka menegakkan hukuman kepadanya. Demi Zat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, seandainya Fatimah puteri Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya.”

Setelah itu, wanita yang mencuri itu dikenakan hukuman dipotong tangan seperti yang telah ditetapkan hukuman daripada Allah. Wanita itu akhirnya bertaubat dan dia bernikah. Isteri Rasulullah iaitu Aisyah juga berkata: “Dia pernah mendatangiku, kemudian aku sampaikan keperluannya kepada Rasulullah.”

Sebelum tertegaknya hukum Islam, jika seseorang melakukan kesalahan tetapi datang daripada golongan atasan maka tidak dihukum, tetapi jika orang bawahan maka akan dihukum.

Namun, hadirnya Islam memberi keadilan kepada semua tanpa membeza-bezakan kedudukan. Semua manusia sama di sisi Allah, yang membezakannya adalah taqwa dan keteguhan dalam melaksanakan perintah Allah.

Rujukan : Kitab Sirah Nabawiyyah (Dr Ali Muhammad As-Shallabi)

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%