,

Patung Berhala Di Sekitar Jazirah Arab Dihancurkan Setelah Fath Makkah!

Peristiwa Fath (pembukaan) Makkah pada tahun ke-8 hijrah menyaksikan agama Islam tertegak semula di Makkah setelah semua berhala di sekeliling Ka’bah dihancurkan. Setelah itu juga, Rasulullah turut mengirim pasukan Islam ke sekitar jazirah Arab untuk membersihkan semua bentuk berhala.

1. Pasukan pimpinan Khalid bin Al-Walid menuju berhala uzza

Tiga puluh pasukan berkuda pimpinan Khalid bergerak ke Nakhlah di mana letaknya berhala uzza yang merupakan taghut atau kesesatan terbesar dalam kalangan Quraisy.

Khalid menghampiri berhala uzza lalu mencabut paku-paku pancang berhala dan menghancurkan rumah tempat berhala itu berada sambil mengucapkan: “Kamu kafir, tidak suci, aku lihat Allah telah menghinakanmu.”

2. Pasukan pimpinan Sa’ad bin Zaid menuju berhala manat

Dua puluh pasukan berkuda pimpinan Sa’ad bin Zaid bergerak ke Al-Musyallal iaitu kawasan di pantai laut merah bersebelahan Qadid. Berhala manat telah disembah sehingga ada yang menunaikan haji untuk berhala itu, malah ada yang berihram untuk manat sehingga tidak melakukan sa’i di Safa dan Marwah.

Pada awalnya, Sa’ad dihalang oleh juru kunci yang menjaga manat, namun juru kunci itu sendiri tidak mampu berbuat apa-apa sehinggalah Sa’ad dan pasukannya menghancurkan berhala manat.

3. Pasukan pimpinan Amr bin Al-Ash menuju berhala suwa’

Suwa’ adalah berhala yang diagungkan kabilah Hudzail Al-Mudhariyah, malah mereka turut menunaikan haji untuk berhala itu.

Lalu, pasukan pimpinan Amr pergi ke sana dan bertemu dengan juru kunci kepada berhala itu.  Seperti yang diceritakan Amr, katanya: “Aku mendekati berhala itu kemudian aku patahkan, setelah itu aku perintahkan pasukanku untuk menghancurkan rumah simpanan berhala itu.”

Rujukan : Kitab Sirah Nabawiyyah (Dr Ali Muhammad As-Shallabi)