, ,

Kisah Inspirasi Peristiwa Hijrah : Dhamrah Bin Jundub

Allah memberikan ancaman bagi mereka yang tidak mahu berhijrah ke Madinah tanpa alasan yang kukuh.

Dalam surah An-Nisa’, surah ke-4 ayat 97 ada dinyatakan:

“Sesungguhnya orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat semasa mereka sedang menganiaya diri sendiri (kerana enggan berhijrah untuk membela Islam dan rela ditindas oleh kaum kafir musyrik), mereka ditanya oleh malaikat dengan berkata: “Apakah yang kamu telah lakukan mengenai agama kamu?”

Mereka menjawab: “Kami dahulu adalah orang-orang yang tertindas di bumi”. Malaikat bertanya lagi: “Tidakkah bumi Allah itu luas, yang membolehkan kamu berhijrah dengan bebas padanya?” Maka orang-orang yang sedemikian itu keadaannya, tempat akhir mereka ialah neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.”

Ketika sampainya ayat “Sesungguhnya orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat semasa mereka sedang menganiaya diri sendiri” kepada Dhamrah bin Jundub, dia masih berada di Makkah kerana dia termasuk dalam golongan orang tua yang sudah tidak larat.

Namun, dia terus meminta anaknya untuk membawanya hijrah ke Madinah dan mengatakan bahawa dia bukan termasuk dalam orang yang lemah.

Takdir Allah menentukan segalanya. Ketika dalam perjalanan, dia meninggal dunia di daerah Tan’im.

Ketika sampai berita kematiannya kepada para sahabat, mereka mengatakan: “Seandainya dia meninggal di Makkah.”

Maka, turunlah ayat dalam surah An-Nisa surah ke-4 ayat 98 dan 99:

“Kecuali orang-orang yang lemah (lagi uzur) dari kaum lelaki dan perempuan serta kanak-kanak, yang tidak berdaya upaya mencari helah (untuk melepaskan diri) dan tidak pula mengetahui sesuatu jalan (untuk berhijrah).

Maka mereka (yang demikian sifatnya), mudah-mudahan Allah maafkan mereka. Dan (ingatlah), Allah Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun.”

Antara pengajaran terbesar kisah Dhamrah bin Jundub ialah, para sahabat bersegera dalam melaksanakan perintah Allah dan mengerjakannya secara bersungguh-sungguh. Mereka langsung tidak mengenal erti uzur dan tidak memberi alasan atau meminta sesuatu keringanan.

Rujukan : Kitab Sirah Nabawiyyah (Dr Ali Muhammad As-Shallabi)