, ,

Teguran Rasulullah Kepada Kaum Muslimin Yang Melintasi Hijr Tsamud

Ketika dalam perjalanan ke perang Tabuk dan melalui Hijr Tsamud, kaum Muslimin berlarian memasuki rumah-rumah penduduk Hijr Tsamud yang juga merupakan kesan peninggalan kaum Tsamud yang dihukum Allah setelah ingkar dakwah Nabi Soleh.

Kemudian, Abu Kabsyah mendatangi Rasulullah yang sedang memegang unta, lalu Baginda berkata: “Mengapa kamu memasuki (kediaman) kaum yang dimurkai Allah?” Seseorang menjawab: “Kami kagum melihat mereka, wahai Rasulullah.”

Rasulullah Sollallaahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Mahukah kamu aku ingatkan pada yang lebih mengagumkan dari hal itu? Seseorang dari keturunan kamu, dia memberitahukan kejadian-kejadian sebelum kamu, padahal dia baru muncul setelah (masa) kamu.”

“Kerana itu (tetaplah) istiqamah dan (meniti) kebenaran, kerana sungguh Allah tidak peduli sama sekali untuk menyeksa kamu. Kelak akan datang suatu kaum, mereka sama sekali tidak membela diri.”

Ibnu Umar berkata: “Orang-orang yang ikut bersama Rasulullah singgah di kawasan kaum Tsamud, Hijr Tsamud, meminum air sumur mereka dan membuat adunan dengan air itu, setelah itu Rasulullah memerintahkan untuk membuang air yang mereka ambil dari sumur-sumur itu dan memberi makan unta yang hanya memiliki sedikit air susu, Baginda memerintahkan mereka untuk meminum air sumur yang didatangi unta.”

Rasulullah menunggang untanya dengan laju supaya cepat melintasi kawasan-kawasan yang pernah suatu ketika dahulu diazab Allah.

Kisah umat terdahulu disampaikan Allah agar kita boleh mengambil pengajaran, ketika mana umat terdahulu melawan perintah Allah, tidak mahu mengikut ajaran yang disampaikan oleh para Nabi, sehingga menyebabkan mereka dihukum.

Ingatlah! Jika kita juga tidak mahu mengikut perintah Allah, maka kita juga akan mendapat balasan, jika tidak di dunia, pastinya di akhirat.  

Rujukan : Kitab Sirah Nabawiyyah (Dr Ali Muhammad As-Shallabi)

What do you think?

-1 points
Upvote Downvote

Total votes: 1

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 1

Downvotes percentage: 100.000000%