, ,

Siapakah Dia Ahlu Shuffah?

Peristiwa pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka’bah berlaku setelah enam belas bulan hijrah Rasulullah ke Madinah.

Namun, dinding kiblat pertama yang menghadap ke Baitul Maqdis itu masih ada di bahagian belakang Masjid Nabawi.

Lalu, Rasulullah memerintahkan supaya bahagian itu dibiarkan saja dan disebut sebagai Shuffah (beranda belakang) yang mana sisi-sisinya tidak memiliki penutup.

Menurut Al-Qadhi Iyadh, Shuffah di bahagian belakang masjid Rasulullah ialah sebagai tempat berlindung orang-orang miskin manakala penghuninya dikenali sebagai Ahlu Shuffah.

Ketika hijrah, kaum Muhajirin semakin bertambah seiring tersebarnya Islam. Mereka akan menemui Rasulullah terlebih dahulu, kemudian mereka akan diarahkan kepada kaum Anshar yang bersedia untuk menampung perbelanjaannya. Jika tiada, kaum Muhajirin ini akan tinggal di Shuffah buat sementara waktu.

Orang pertama yang tinggal di Shuffah adalah kaum Muhajirin, sehingga terkenal dengan sebutan Shuffah Muhajirin. Malah, Shuffah juga dihuni oleh orang-orang asing yang datang bertemu Rasulullah untuk masuk Islam.

Jika mereka ada kenalan di Madinah, mereka akan tinggal di rumah kenalannya itu. Jika tiada kenalan, mereka akan tinggal bersama penghuni Shuffah.

Abu Hurairah r.a. ialah salah seorang Ahlu Shuffah. Dia sangat kenal para penghuni Shuffah. Rasulullah juga ada meminta Abu Hurairah untuk memperkenalkan mereka kepada Baginda, serta memberitahu bagaimana kesungguhan mereka dalam beribadah dan berjihad.

Ada juga kaum Anshar yang tinggal di Shuffah walaupun mereka sudah ada rumah di Madinah. Sebabnya, mereka ingin merasa kehidupan zuhud dan merasai jihad melawan tuntutan dunia itu sendiri. Antaranya ialah Ka’ab bin Malik, Hanzhalah bin Abu Amir dan sebagainya.

Rujukan : Kitab Sirah Nabawiyyah (Dr Ali Muhammad As-Shallabi)