, ,

Rasulullah Menerima Saranan Sa’ad Bin Mu’adz

Sa’ad bin Mu’adz memberi pandangan kepada Rasulullah untuk membina markas sebagai tempat perlindungan untuk pimpinan muslimin iaitu Rasulullah dan juga sebagai tempat untuk mengatur strategi peperangan.

Kata Sa’ad:

“Wahai Rasulullah, mengapa kita tidak mendirikan suatu tempat khusus (markas) untukmu, kemudian kamilah yang berhadapan dengan musuh. Jika kita diberi kekuatan dan kita dapat mengalahkan musuh-musuh kita, maka itulah yang kita inginkan.

Akan tetapi jika terjadi sesuatu yang lain, maka engkau tetap berada di tempatmu dan kemudian langsung menyusul orang-orang yang berada di belakang kami untuk segera bersamamu, ada beberapa orang yang berada bersamamu wahai nabi utusan Allah.

Kami tidak lebih cinta kepadamu dibandingkan dengan cinta mereka kepadamu. Jika menurut mereka bahawa engkau harus berperang langsung, maka mereka tidak akan membiarkanmu, Allah menjagamu dengan keberadaan mereka. Mereka pasti membantumu dan berjuang bersamamu.”

Lalu, Rasulullah menerima saranan Sa’ad dan markas itu dibina oleh kaum muslimin di atas bukit supaya Baginda dapat mengawasi peperangan secara langsung.

Rasulullah dan Abu Bakar berjaga di kawasan itu, termasuklah beberapa orang pemuda Anshar pimpinan Sa’ad turut menjaga di situ.

Antara pengajaran yang dapat dipelajari daripada kisah ini ialah pemimpin harus dilindungi keselamatannya dan dijaga daripada pelbagai ancaman.

Selain itu, walaupun Rasulullah seorang pemimpin yang hebat, tetapi Baginda masih lagi mendengar pandangan para sahabat, ia adalah suatu sikap yang dikagumi apabila orang atasan mampu mendengar pandangan orang bawahan.

Rujukan : Kitab Sirah Nabawiyyah (Dr Ali Muhammad As-Shallabi)