, ,

Asbab Pernikahan Juwairiah Dengan Rasulullah, Satu Kabilah Masuk Islam!

Juwairiah binti Al-Harits adalah antara tawanan perang Bani Musthaliq yang dalam masa yang masa mempunyai pengaruh besar dalam kabilahnya.

Ketika tawanan perang diagihkan kepada kaum muslimin untuk dijadikan sebagai hamba sahaya, Juwairiah diberikan kepada Tsabit bin Qais.

Disebabkan pengaruh yang kuat, lalu Juwairiah datang bertemu dengan Rasulullah dan meminta bantuan bahawa dia ingin menebus dirinya.

Rasulullah berkata: “Mahukah engkau mendapatkan yang lebih baik dari itu?” Juwairiah menjawab: “Apa itu wahai Rasulullah?” Rasulullah menjawab: “Aku membantumu menebus dirimu dan aku menikahimu.” Juwairiaj menjawab: “Ya, wahai Rasulullah. Saya menerimanya.”

Berita pernikahan Rasulullah dan Juwairiah tersebar, lalu kaum Muslimin berkata, “Bani Musthaliq adalah keluarga Rasulullah.” Maka, mereka mengambil keputusan untuk melepaskan semua Bani Musthaliq yang menjadi hamba sahaya atau tawanan mereka.

Ada seratus orang Bani Musthaliq yang dibebaskan, sehinggakan kabilah ini masuk Islam secara keseluruhan.

Ayah kepada Juwairiah iaitu Al-Harits bin Abu Dhirar ada datang ke Madinah untuk menebus anaknya. Namun, setelah Rasulullah menyeru Islam kepadanya, dia pun memeluk Islam.

Pernikahan tersebut menjadi titik tolak kepada bertambahnya pengaruh Islam, mana tidaknya, sehinggakan satu kabilah memeluk Islam, secara tidak langsung juga Islam menjadi semakin kuat.

Juwairiah menjadi ummul mukiminin iaitu ibu bagi orang-orang mukmin. Dia seorang yang faqih dan ahli ibadah, bertakwa dan wara’. Hatinya suci dan mempunyai akal yang cerah.   

Rujukan : Kitab Sirah Nabawiyyah (Dr Ali Muhammad As-Shallabi)

What do you think?

1 point
Upvote Downvote

Total votes: 1

Upvotes: 1

Upvotes percentage: 100.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%