Penafian

Polisi Penafian dan Kerahsiaan

iluvislam.my merupakan blog yang iuruskan oleh Fantabulous Group.

Apabila anda melawat website ini, fungsi cookies yang boleh dinyahaktifkan digunakan bagi tujuan optimisasi website. Proses nyahaktif ini boleh dilakukan menerusi tetapan pelayar internet anda. Andainya anda tidak menyahaktifkan fungsi cookies ini, makan anda bersetuju memberikan kebenaran pada iluvislam.my bagi mengguna pakai dan menyimpan cookies ini.

Sekali lagi kami tekankan. Maklumat cookies ini tidak dijual kepada mana-mana pihak. Ianya digunakan 100% bagi tujuan penambah baikkan kandungan website ini.

Waranti dan Penggunaan Maklumat

Anda bersetuju untuk membaca dan menggunakan semua maklumat yang diperolehi dari laman web ini atas tanggungjawab anda sendiri. Risiko jika berlaku sebarang kerugian, kerosakan atau kemalangan yang berlaku semasa anda mencuba atau menggunakan mana-mana maklumat dari laman web ini adalah atas tanggungan anda.

iluvislam.my sentiasa cuba menyampaikan maklumat pada tahap yang sebaiknya, namun sebarang kesilapan penulisan atau kecuaian tidak dapat dielakkan dan bukan disengajakan. Pemilik tidak bertanggungjawab untuk penerbitan semula kandungan yang terdapat di blog ini di laman sesawang lain atau media tanpa kebenaran.

Penulisan Komen

Pihak kami berhak menyunting atau memadam artikel mahupun komen-komen yang:
1/ termasuk dalam kategori spam
2/ mencerca, menghina, mengkeji mana-mana pihak
3/ berbaur sentimen perkauman, agama
4/ mengandungi bahasa-bahasa yang kotor atau lucar
5/ tidak difahami

Hak cipta Artikel, Maklumat, Bahan di blog iluvislam.my

Semua hasil penulisan di laman web iluvislam.my ini adalah hak milik penulis kecuali dinyatakan sebaliknya. Anda perlu mendapat kebenaran daripada pemilik laman web iluvislam.my sekiranya anda ingin menyalin sepenuhnya artikel tersebut ke mana-mana media termasuk blog, laman sesawang, majalah, akhbar, poster, brosur atau mana-mana media cetak atau media atas talian. Rujukan atau keratan artikel dengan meletakkan kredit sumber dari iluvislam.my dibenarkan dengan syarat ianya tidak diubahsuai untuk mengelakkan sebarang percanggahan maklumat.

Pihak iluvislam.my sentiasa berusaha untuk menghormati hak milik dan hak cipta orang lain, ini termasuk bahan-bahan seperti artikel, gambar, muzik, video atau bahan-bahan lain yang digunakan dalam artikel-artikel atau bahagian dalam laman ini.

Polisi penafian dan kerahsiaan ini ditulis dan sah pada 22 Februari 2017, ianya mungkin diubahsuai dari masa ke semasa mengikut kesesuaian tanpa sebarang notis. Pihak anda bertanggungjawab untuk merujuk semula halaman ini sekiranya terdapat pengubahsuaian yang dibuat.