, ,

Bagaiman Kaum Musyrikin Menolak Keesaan Allah?

Kaum musyrikin berpegang bahawa Allah yang ciptakan mereka dan ciptakan segala-galanya. Buktinya? Ada disebut di dalam Al-Quran:

“Dan sesungguhnya jika engkau (wahai Muhammad) bertanya kepada mereka (yang musyrik) itu: “Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?”

Sudah tentu mereka akan menjawab: “Allah”.

Ucapkanlah (wahai Muhammad): “Alhamdulillah” (sebagai bersyukur disebabkan pengakuan mereka yang demikian – tidak mengingkari Allah), bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui (hakikat tauhid dan pengertian syirik).”

(Surah Luqman 31:25)

Tapi, mereka tetap sembah berhala dan yakin bahawa berhala dapat dekatkan diri mereka kepada Allah. Malah, perbuatan syirik ni telah mereka warisi daripada umat-umat beragama yang ada di sekitar mereka.

Sebab tu, mereka sangat menolak dakwah mentauhidkan Allah seperti yang dibawa oleh Rasulullah, bahkan mereka sendiri rasa hairan dengan apa yang dibawa Baginda.

Bukan tu saja, malah kaum musyrikin juga salah anggap bahawa Allah ada isteri daripada jenis jin, malah melahirkan malaikat pula, iaitu anak Allah. Tanpa mereka sedar, itu adalah kejahatan yang sangat besar!

Lalu, turun ayat Al-Quran untuk jelaskan bahawa Allah yang ciptakan jin dan malaikat, sepertimana Allah ciptakan manusia, malah Allah juga tak lahirkan anak apatah lagi melahirkan isteri, seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran:

“Dan mereka menjadikan jin sekutu bagi Allah, padahal Allah jualah yang mencipta jin-jin itu; dan mereka berdusta terhadap Allah dengan mengada-adakan bagiNya anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan.

Maha Suci Allah dan Maha Tinggilah Ia dari apa yang mereka sifatkan! (Dia lah) yang menciptakan langit dan bumi. Bagaimanakah Ia mempunyai anak sedang Ia tidak mempunyai isteri? Ia pula yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, dan Dia lah Yang Maha Mengetahui akan segala-galanya.”

(Surah Al-An’aam 6:100-101)

Rujukan : Kitab Sirah Nabawiyyah (Dr. Ali Muhammad As-Shallabi)