, ,

Ali bin Abi Talib–Dikelilingi Pengikut yang Tidak Jujur